Monnow Cymraeg

 

Rydych wedi dysgu nofio…beth nesaf?

Bwriad y clwb yw cefnogi pob aelod i gyrraedd eu llawn botensial wrth nofio a mwynhau’r broses. Mae croeso i chi ddod atom i roi cynnig arni – rydym yn annog nofwyr i ddod i nofio gyda ni ar gyfnod prawf cyn ymrwymo a’r clwb.

I ymuno â’r clwb rhaid for yn wyth neu’n hŷn ac wedi ennill cymhwyster lefel 6 neu’n medru nofio strôc rhydd a broga  gydag anadlu rhythmig. Mae rhan fwyaf o’n nofwyr wedi  mynychu gwersi nofio cyn dod atom.

Cynigiwn hyfforddiant i ddatblygu eich sgiliau a thechneg  nofio ymhellach mewn awyrgylch cyfeillgar a chystadleuol.